Jens Berg Shipping ApS er et professionelt bindeled imellem fiskeren og fabrikken.

Close Icon
   
Contact Info     24 timers service - Tel: +45 98 94 42 22

Shipping  arrow

Jens Berg Shipping ApS udfører alle typer af opgaver indenfor shipping branchen.

· Formidling af pelagisk fisk mellem fartøjer og de større danske fabrikker.

· Klarering af fartøjer der ankommer til eller afgår fra danske havne.

· Arrangerer lastning og losning af fragtskibe.

· Fuld service før, under og efter anløb.

· Bunker survey.

· Stevedoring.

Alle opgaver udføres i alle danske havne